Velkommen til Holstebro Flyveklub


Bliv pilot!

Holstebro Flyveklub har som formål at fremme interessen for privatflyvning indenfor svævefly / Touring Motor Glider, ultralet, og radiostyrede modelfly. Klubben har i dag ca. 55 medlemmer og tilbyder pilotuddannelse inden for alle disse områder. Den eneste forudsætning for at blive medlem er at du har interesse i flyvning! Har du allerede et certifikat, er du selvfølgelig også velkommen og du kan flyve på dine rettigheder, og evt. udvide dit certifikat.

Er du ikke pilot endnu, og vil du gerne enten finde ud af, om det er noget for dig, eller er du allerede klar over hvilken type fly du gerne vil flyve, så kan vi også hjælpe dig! Klik på et af de 3 billeder for at læse mere om de pilotuddannelse vi tilbyder i Holstebro Flyveklub- kontakt os for nærmere detaljer, samt råd og vejledning. Har du lyst til at vide mere og eventuelt prøve en flyvetur for at se om det er noget for dig, så kontakt én fra klubbens bestyrelse – du finder kontaktoplysninger her.Kom og besøg os!

Du er meget velkommen til at besøge os – vi nyder at have gæster på vores skønne område! Se kontaktoplysninger og adresse her. Bemærk dog, at flyvepladsen er privat område og desuden underlagt Trafikstyrelsens regler for drift af en flyveplads – du finder "færdselsreglerne" her.

Svæveflyvning

Svæveflyvning

Svæveflyvning er "flyvehåndværket" i sin reneste form. Man flyver uden motor og kun ved udnyttelse af fysiske og meterologiske forhold. Varm luft stiger til vejr - det kaldes "termik", og det benytter en svæveflyver sig af! Et moderne svævefly kan stige med over 5 meter i sekundet, d.v.s. vinde 300 meters højde i minuttet. Det glider desuden op mod 50 meter fremad for hver meter det synker i stille luft, så med de 300 meters højde kan du flyve 15 kilometer! Svæveflyvning kan dyrkes både som sport og som "almindelig" fritidsinteresse. I Holstebro Flyveklub tilbyder vi både uddannelse som svæveflyve (S-) pilot, gode rammer for fritidsflyvning i klubregi, samt coaching og træning for dig som gerne vil prøve kræfter med svæveflyvning på konkurrenceplan.


Flyvning i Danmark er underlagt strenge krav til sikkerhed - både for personer og materiel. Inden for disse rammer arrangerer Holstebro Flyveklub "vinterklargøring" for vores svævefly. Alle klubbens svæveflyvere trækker i arbejdstøjet og deltager ca. den weekend det tager. Herigennem opnår vi en uvurdérlig viden om materiellet - en viden som styrker sikkerheden i flyvningen. Alle medlemmer - uanset certifikat - opfordres til at deltage; det er frem for alt hyggeligt, lærerigt og godt for klubsammenholdet!Foruden de konventionelle svævefly findes der to typer med motor. Den ene har en udklappelig motor, som kan benyttes som "hjælpemotor", hvis termikken hører op, og man ikke har glide-afstand til pladsen. Den anden kaldes TMG - Touring Motor Glider - og har en fast motor og propel foran, altså en hybrid mellem svæve- og motorfly. Holstebro Flyvekub har både en Duo Discus med klapmotor, samt en Motorfalke (TMG) - se billedet. Begge fly benyttes i skolingen. Har du lyst til at lære den ældste form for flyvning bragt op til den mest moderne teknologi, så kontakt os og få en snak og en prøvetur. Gennem Holstebro Flyveklub bliver du også medlem af Dansk Svæveflyver Union (DSvU), som regulerer svæveflyvningen i Danmark på vegne af Trafikstyrelsen.

A-skoling
Uddannelsen til svæveflyverpilot starter i et 2-sædet fly med en instruktør i bagsædet. Først lærer du at manøvre flyet samt lette og lande sikkert. Du kan starte skolingen som 14-årig.

Teori
Om vinteren vil der være teoriundervisning for eleverne i klubben. Det kræver ingen særlige forkundskaber at følge med i teoriundervisningen. Undervisningen kommer bl.a. omkring meteorologi, flyvelære og aerodynamik e.g.

Solo
For at gå solo skal du mindst være 15 år gammel, bestå teoriprøven og klare A-skolingen. Desuden skal du forbi en flyvelæge og have en "medical", dette kræver blot almindeligt godt helbred.

B-skoling
Næste del af skolingen skifter mellem overvågede soloflyvnigner og flyvninger med instruktør.

Lokalflyvningstilladelse
Når du har opnået de nødvendige kundskaber og opfylder kravene til antal timer og starter, kommer du op til en lokalflyvningsprøve. Dette giver dig rettighed til at flyve selv uden først at skulle breifes af en instruktør.

S-Certifikat
Er du flyldt 16 år og har du min. 90 flyvninger og 24 timer, heraf 30 flyvninger og 11 timer solo, så kan du komme op til S-prøve. Når du består denne prøve kan du kalde dig svæveflyverpilot og du må nu tage på strækflyvning på egen hånd. Herefter kan certifikatet udvides med TMG-rettighed (motorsæveflyv).

Radiocertifikat
Efter du har fået S-certifikat bør du også tage et radiocertifikat, således du kan flyve i kontrolleret luftrum.

Pris i alt
Ca. 10.000 kr.

Ultralet

UL-Certifikat

I Holstebro Flyveklub tilbyder vi uddannelse til UL-Certifikat. Uddannelsen til flyvning med UL-fly sker i Holstebro Flyveklub på klubbens Eurofox. Uddannelsen tilbydes enten som overbygning til motorsvæveflyveuddannelsen TMG eller som egentlig grunduddannelse til UL-certifikat.


Om Uddannelsen:
Som overbygning til SPL-Certifikat gennemgår piloten en omskoling på mininimum 5 timers flyvning i klubbens UL-fly. Grunduddannelsen foregår også på klubbens UL-fly og kræver minimum 20 timers flyvetid, hvoraf 5 timer skal være som soloflyvninger. Teorien til UL-certifikatet er den samme teori som til TMG.


Forudsætninger:
Eleven skal være fyldt 17 år samt godkendt helbredserklæring fra en flyvelæge.


Ca. Pris. 15.000 kr. for erhvervelse af et UL-Certifikat


Holstebro Flyveklub arrangerer teoriundervisning i samarbejde med nærliggende klubber og skoleflyvning er på klubfly, som også kan anvendes efter erhvervelse af certifikat. Så det er ikke nødvendigt at købe eget fly.


Pilotuddannelsen i Holstebro Flyveklub er en billig måde at få uddannelsen til pilot på, idet alle vores aktiviteter er baseret på 100% frivilligt foreningsarbejde. Uddannelsen lever op til de samme krav som stilles for øvrige pilotuddannelser, så du kan være sikker på at få en sikker og professionel træning I Holstebro Flyveklub af vores egne samt gæste instruktører tilknyttet klubben.


Om Ultralet

UL er den flyvningsform, der siden årtusindskiftet har gennemgået den største udvikling i Danmark. Fra at det typisk var et tyndt aluminiumsrørstel med et udspændt lærred - og en til tider ikke alt for driftsikker totakts motor - er der til i dag sket en rivende udvikling. En stor del af UL flyene er nu fremstillet i komposit eller aluminium og opererer med hastigheder på helt op til 330 km/t med et brændstofforbrug på ca. 12 - 15 ltr/t på en 4 cyl. boxermotor mellem 80 og 115 hk. Et ultralet fly må maks. veje 472,5 kg total startvægt, og må maks. have 2 personer om bord efter de nugældende regler.


UL flyvning reguleres af Dansk UL Flyver Union(DULFU) under ansvar over for Trafikstyrelsen. DULFU dækker 2 klasser af UL fly:

  • Vægtskiftestyrende fly, også kaldet trikes
  • Rorstyrede fly, nøjagtig som et traditionelt fly

I Holstebro Flyveklub uddanner vi piloter til Klasse B.


UL fly bruges nu også til at slæbe svævefly i luften med. I Holstebro Flyveklub er der mulighed for UL-slæb med klubbens EuroFox, og hvis du drømmer om at blive svæveflyvepilot, er dette et godt supplement til den traditionelle spilstart.


Modelflyvning

Modelflyvning (RC)

Kom og besøg os

Vi flyver mandag, fredag og søndag fra kl 14:00 samt mandag og onsdag fra kl 18:00, når vejret tillader det.


Flyvning med fjernstyrede modelfly (Radio Controlled - RC) er samlet under organisationen Modelflyvning Danmark der af Trafikstyrelsen har fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, samt andre opgaver i forbindelse med modelflyvning for fjernstyrede, ubemandede fly op til 25 kg. For at flyve med disse RC modelfly skal du være medlem af en modelflyveklub som opererer fra en godkendt modelflyveplads. Det får du i Holstebro Flyveklub! Modelfly/RC-afdelingen i Holstebro Flyveklub uddanner piloter til både standard modelfly (0,5 til 7 kg.), stormodeller (7 til 25 kg.) samt RC helikopter.


Modelflyvning er også en vintersport. Der opereres både udendørs og indendørs med flyvning, modelbygning, og skrønefortælling! Holstebro Flyveklubs konstruktion og medlemssammenhold gør, at vi deler oplevelser og viden på tværs. Er du RC pilot kan du kommen med i et svæve- eller UL-fly, og er du S eller UL pilot, kan du prøve hvor sjov og udfordrende flyvning også kan være med RC modeller. Det giver en ekstra dimension i vores fælles passion: flyvning! Du er altid velkommen til at komme og se på og få en snak. Se i flyvepladsreglementet hvordan du finder RC-banen.

Til Toppen

Holstebro Flyveklub
Sognstrupvej 17A, 7500 Holstebro