Bemærk: Nr. Felding flyveplads har skiftet frekvens til 123.375 MHz

Velkommen til Holstebro Flyveklub


Bliv pilot!

Holstebro Flyveklub har som formål at fremme interessen for privatflyvning indenfor svævefly / Touring Motor Glider, ultralet, og radiostyrede modelfly. Klubben har i dag ca. 55 medlemmer og tilbyder pilotuddannelse inden for alle disse områder. Den eneste forudsætning for at blive medlem er at du har interesse i flyvning! Har du allerede et certifikat, er du selvfølgelig også velkommen og du kan flyve på dine rettigheder, og evt. udvide dit certifikat.

Er du ikke pilot endnu, og vil du gerne enten finde ud af, om det er noget for dig, eller er du allerede klar over hvilken type fly du gerne vil flyve, så kan vi også hjælpe dig! Klik på et af de 3 billeder for at læse mere om de pilotuddannelse vi tilbyder i Holstebro Flyveklub- kontakt os for nærmere detaljer, samt råd og vejledning. Har du lyst til at vide mere og eventuelt prøve en flyvetur for at se om det er noget for dig, så kontakt én fra klubbens bestyrelse – du finder kontaktoplysninger her.Kom og besøg os!

Du er meget velkommen til at besøge os – vi nyder at have gæster på vores skønne område! Se kontaktoplysninger og adresse her. Bemærk dog, at flyvepladsen er privat område og desuden underlagt Trafikstyrelsens regler for drift af en flyveplads – du finder "færdselsreglerne" her.

SvæveflyvningSvæveflyvning

Svæveflyvning er "flyvehåndværket" i sin reneste form. Man flyver uden motor og kun ved udnyttelse af fysiske og meterologiske forhold. Solen opvarmer jorden og varm luft stiger op - dette kaldes for "termik", og det benytter en svæveflyver sig af! På en god dag i Danmark kan et svævefly stige med over 5 meter i sekundet, d.v.s. vinde 300 meters højde i minuttet. Et moderne svævefly har et glidetal på 50. Det betyder at det glider op mod 50 meter fremad for hver meter det synker i stille luft, så med et tab på ca. 300 meters højde kan du flyve 15 kilometer! Svæveflyvning kan dyrkes både som sport og som "almindelig" fritidsinteresse. Holstebro Flyveklub tilbyder uddannelse til svæveflyver SPL-Certifikat, i gode rammer for fritidsflyvning. Vi har en to-sædet skoleflyver af typen ASK-13 til grundskoling.


Uddanelsen

Uddannelsen er tilrettelagt af Dansk Svæveflyver Union og godkendt af Trafik, bygge og boligstyrelsen.
Uddannelsen er derfor grundlæggende ens i alle danske svæveflyveklubber. Som nyt medlem i Holstebro flyveklub starter du din uddannelse med at flyve!! Det betyder, at du straks fra starten får oplevelsen af svæveflyvning. På flyvedagene sættes du samtidig ind i øvrige gøremål, som er nødvendige for at få en flyvedag til at fungere. Du bliver en del af et team, hvor man gensidigt må hjælpe hinanden for at kunne svæveflyve. Det er vigtigt at vide, at lige meget, om man er nystartet medlem i klubben på et 2-sædet fly med instruktør i bagsædet, eller man er en erfaren pilot, er man ligeværdig og alle hjælper til. I uddannelsen skal du igennem forskellige trin, som er nødvendige for kunne dyrke og nyde svæveflyvning helt på egen hånd. Gradvist læres du op til kunne styre og beherske flyet selv, således at du får lært at kunne starte, flyve under forskellige forhold og lande flyet fuldstændigt sikkert. I Holstebro bruger vi også en motorsvæver til nogle af normerne for hurtigere at kunne lære at beherske flyet. Du kan løbende følge hele din uddannelse i din elektroniske logbog hvor alle de enkelte normers formål og forudsætninger er beskrevet.

De enkelte instruktører fører de forskellige normers gennemførsel i ind med de bemærkninger, der vil være til de enkelte flyvninger gennem uddannelsesforløbet. Først når du har lært at beherske flyet fuldstændigt sikkert, er du klar til din første soloflyvning. Dette er for alle piloter en enestående oplevelse, som aldrig glemmes. Dette er det første mål der skal sættes når du starter i klubben. Nogle elever er meget aktive og kan gennemføre normerne hurtigt, mens andre også har andre gøremål og derfor må forvente at bruge lidt længere tid. Det er meget individuel hvor lang tid man bruger på det. Før du må flyve alene, skal du have en helbredsmæssig godkendelse fra en godkendt flyvelæge, og du skal som minimum gennemgå en lille teoriprøve hovedsagelig omfattende de væsentligste ting omkring luftrummet over flyvepladsen og lufttrafikregler, således du er i stand til at manøvrere i luften i forhold til andre fly i lokal området.

Under rolige vejrforhold flyver du så de første 3 – 10 soloflyvninger på det to-sædede fly, som du jo nu kender og føler dig hjemme i. Herefter bliver du omskolet til at flyve et ét-sædet fly. Du skal nu under fortsat instruktørvejledning gennemføre de såkaldte B-normer. Når dette er sket, indstilles til Skill-test. Det sker overfor en S-kontrollant. En svæveflyveinstruktør, som har fået en særlig uddannelse og godkendt af Trafikstyrelsen til på deres vegne at godkende dig til SPL-certifikatet.

Teori

Før du kan indstilles til SPL-prøven, skal du have bestået en egentlig SPL-teoriprøve. Undervisningen foregår i klubben – og i samarbejde med Vestjylland og Lemvig svæveflyveklub. Teorien er i månederne oktober til april. Der undervises i fagene: Flyvelære, Love og Bestemmelser, Aerodynamik, Meteorologi, Materiel og Instrumentlære samt Menneskelig Ydeevne og Begrænsninger (MYB). Efter bestået teoriprøve og SPL-prøve er certiftikatet hjemme. Andet mål er nået.

Som du kan udlede af ovenstående, varer uddannelsen til SPL-certifikatet som minimum omkring et år. Du skal forvente at prisen ligger omkring 15-20.000 kr.

Uddannelsen slutter aldrig inden for denne sport. Hver eneste flyvning er en træning og udfordring til at blive bedre og bedre til at udnytte sit fly og de tilstedeværende vejrforhold.

A-skoling
Den første del af uddannelsen kaldes A-skolingen og du kan starte når du er er 13 år gammel. I denne del lærer du at manøvrere flyet, herunder at starte og lande flyet sikkert. Skolingen foregår på klubbens 2-sædede skolefly samt vores motorsvæver med en instruktør.

Flyvelæge
Inden første soloflyvning skal en flyvelæge lige kontrollere, at dit helbred er godt nok til det. Alt hvad du behøver, er et normalt, godt helbred. Brug af briller er for eksempel ingen hindring.

Solo
Kravet for at ”gå solo” er, at du er min. 14 år gammel og har bestået en mini-teoriprøve, hvor den mest basale viden kontrolleres, samt har gennemgået en helbredsundersøgelse ved en flyvelæge. Det er dog til enhver tid din instruktør, der afgør om du er klar til solo.

B-skoling
Den næste del af uddannelsen er B-skolingen, som foregår ved en vekslen mellem overvågede soloflyvninger og flyvninger med instruktør. Denne del går ud på at træne videre med det der blev lært under A-skolingen og samtidigt samle erfaring og opnå rutine

SPL-Certifikat
Når du opfylder time, start- og alderskrav kan du indstilles til den endelige prøve til SPL-certifikat, og når du har bestået kan du endeligt kalde dig for svæveflyverpilot.

TEORI OG RADIOBEVIS
Parallelt med den praktiske uddannelse gennemgår eleven teoriundervisning, som afsluttes med en teoriprøve. Det kræver ingen særlige forkundskaber at gennemføre denne teoriundervisning, der foregår i svæveflyveklubben om vinteren. For at må tale i flyradioen, skal du have et såkaldt VHF bevis dette foregår også i klubben om vinteren, og afsluttes med en prøve.

UltraletUL-Certifikat

I Holstebro Flyveklub tilbyder vi uddannelse til UL-Certifikat. Uddannelsen til flyvning med UL-fly sker i Holstebro Flyveklub på klubbens Eurofox. Uddannelsen tilbydes enten som overbygning til motorsvæveflyveuddannelsen TMG eller som egentlig grunduddannelse til UL-certifikat.


Om Uddannelsen:
Som overbygning til SPL-Certifikat gennemgår piloten en omskoling på mininimum 5 timers flyvning i klubbens UL-fly. Grunduddannelsen foregår også på klubbens UL-fly og kræver minimum 20 timers flyvetid, hvoraf 5 timer skal være som soloflyvninger. Teorien til UL-certifikatet er den samme teori som til TMG.


Forudsætninger:
Eleven skal være fyldt 17 år samt godkendt helbredserklæring fra en flyvelæge.


Ca. Pris. 15.000 kr. for erhvervelse af et UL-Certifikat


Holstebro Flyveklub arrangerer teoriundervisning i samarbejde med nærliggende klubber og skoleflyvning er på klubfly, som også kan anvendes efter erhvervelse af certifikat. Så det er ikke nødvendigt at købe eget fly.


Pilotuddannelsen i Holstebro Flyveklub er en billig måde at få uddannelsen til pilot på, idet alle vores aktiviteter er baseret på 100% frivilligt foreningsarbejde. Uddannelsen lever op til de samme krav som stilles for øvrige pilotuddannelser, så du kan være sikker på at få en sikker og professionel træning I Holstebro Flyveklub af vores egne samt gæste instruktører tilknyttet klubben.


Om Ultralet

UL er den flyvningsform, der siden årtusindskiftet har gennemgået den største udvikling i Danmark. Fra at det typisk var et tyndt aluminiumsrørstel med et udspændt lærred - og en til tider ikke alt for driftsikker totakts motor - er der til i dag sket en rivende udvikling. En stor del af UL flyene er nu fremstillet i komposit eller aluminium og opererer med hastigheder på helt op til 330 km/t med et brændstofforbrug på ca. 12 - 15 ltr/t på en 4 cyl. boxermotor mellem 80 og 115 hk. Et ultralet fly må maks. veje 472,5 kg total startvægt, og må maks. have 2 personer om bord efter de nugældende regler.


UL flyvning reguleres af Dansk UL Flyver Union(DULFU) under ansvar over for Trafikstyrelsen. DULFU dækker 2 klasser af UL fly:

  • Vægtskiftestyrende fly, også kaldet trikes
  • Rorstyrede fly, nøjagtig som et traditionelt fly

I Holstebro Flyveklub uddanner vi piloter til Klasse B.


UL fly bruges nu også til at slæbe svævefly i luften med. I Holstebro Flyveklub er der mulighed for UL-slæb med klubbens EuroFox, og hvis du drømmer om at blive svæveflyvepilot, er dette et godt supplement til den traditionelle spilstart.
ModelflyvningModelflyvning (RC)

Kom og besøg os

Vi flyver mandag, fredag og søndag fra kl 14:00 samt mandag og onsdag fra kl 18:00, når vejret tillader det.


Flyvning med fjernstyrede modelfly (Radio Controlled - RC) er samlet under organisationen Modelflyvning Danmarkder af Trafikstyrelsen har fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, samt andre opgaver i forbindelse med modelflyvning for fjernstyrede, ubemandede fly op til 25 kg. For at flyve med disse RC modelfly skal du være medlem af en modelflyveklub som opererer fra en godkendt modelflyveplads. Det får du i Holstebro Flyveklub! Modelfly/RC-afdelingen i Holstebro Flyveklub uddanner piloter til både standard modelfly (0,5 til 7 kg.), stormodeller (7 til 25 kg.) samt RC helikopter.


Modelflyvning er også en vintersport. Der opereres både udendørs og indendørs med flyvning, modelbygning, og skrønefortælling! Holstebro Flyveklubs konstruktion og medlemssammenhold gør, at vi deler oplevelser og viden på tværs. Er du RC pilot kan du kommen med i et svæve- eller UL-fly, og er du S eller UL pilot, kan du prøve hvor sjov og udfordrende flyvning også kan være med RC modeller. Det giver en ekstra dimension i vores fælles passion: flyvning! Du er altid velkommen til at komme og se på og få en snak. Se i flyvepladsreglementet hvordan du finder RC-banen.Til Toppen

Holstebro Flyveklub
Sognstrupvej 17A, 7500 Holstebro